Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci

O NADACI VINCI

Nadace VINCI v České republice si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti …

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI, které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí, využíval volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

CÍLE NADACE VINCI

Podpora přístupu k zaměstnání

Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná se o integraci osob formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen nebo pracovišť s upraveným pracovním režimem, zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a kvalifikaci.

Zajištění mobility

Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu nebo profesnímu vyloučení.

Integrace pomocí bydlení

Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat přístup k bydlení.

Sociální začlenění

Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, která svou činností působí na posílení sociální vazby a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Jedná se o zajištění vhodných aktivit zvláště pro mládež v ohrožených lokalitách.

Naše nejnovější projekty

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

139

PROJEKTŮ Nadace Vinci

14 145 797 Kč

NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Nadace Vinci

138

PATRONACÍ Nadace Vinci

Podpořené projekty v České republice

Vysočina
Celková výše darů 228 250 Kč
Počet podpořených projektů 3
Ústecký kraj
Celková výše darů 407 765 Kč
Počet podpořených projektů 6
Středočeský kraj
Celková výše darů 2 466 701 Kč
Počet podpořených projektů 23
Celková výše darů 5 928 678 Kč
Počet podpořených projektů 52
Celková výše darů 505 443 Kč
Počet podpořených projektů 6
Pardubický kraj
Celková výše darů 649 893 Kč
Počet podpořených projektů 3
Olomoucký kraj
Celková výše darů 377 421 Kč
Počet podpořených projektů 5
Moravskoslezský kraj
Celková výše darů 929 500 Kč
Počet podpořených projektů 13
Liberecký kraj
Celková výše darů 181 000 Kč
Počet podpořených projektů 2
Královéhradecký kraj
Celková výše darů 550 206 Kč
Počet podpořených projektů 8
Karlovarský kraj
Celková výše darů 310 347 Kč
Počet podpořených projektů 3
Jihomoravský kraj
Celková výše darů 1 125 758 Kč
Počet podpořených projektů 10
Jihočeský kraj
Celková výše darů 469 195 Kč
Počet podpořených projektů 6
Zlínský kraj
Celková výše darů 98 293 Kč
Počet podpořených projektů 2
Celková výše darů
Počet podpořených projektů

Příběhy Nadace VINCI

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Dětský domov, Vysoká Pec

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a…

Více

Dílna Gawain, Praha

Dílna Gawain je sociálně terapeutická – textilní a…

Více

Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí…

Více

Domov sv. Josefa, Žirec u Dvora Králové

Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální…

Více

Domov Sue Ryder, Praha

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám…

Více

Flami, Praha

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové…

Více

Kamarád, Rožnov pod Radhoštěm

Organizace Kamarád poskytuje ambulantní služby sociální prevence lidem…

Více

Hipocentrum Robin, Krupá u Rakovníka

Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním převážně pro…

Více

Hospic sv. Jiří, Cheb

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a…

Více

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací…

Více

Charita, Dobříš

Charita v Dobříši poskytuje kromě jiného služby rodinám,…

Více

Charita, Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a…

Více

Charita, Uherský Brod

Charita Uherský Brod poskytuje sociální služby lidem v…

Více

Charita, Jablunkov

Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi….

Více

Jako doma, Praha

Jako doma je organizace, která se věnuje ženskému…

Více

Kostka, Krásná Lípa

Kostka v Krásné Lípě provozuje nízkoprahové zařízení pro…

Více

Kvalitní podzim života, Vestec

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory…

Více

Liga vozíčkářů, Brno

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým,…

Více

Magdaléna, Mníšek pod Brdy

Magdaléna poskytuje u ucelený systém zdravotních a sociálních…

Více

MCU Koloseum, Liberec

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací,…

Více

Medica, Třinec

Medica Třinec odborně a lidsky podporuje rodiny v…

Více

Místní místním, Praha

Organizace Místní místním zapojuje společnost do přímé pomoci…

Více

Naděje, Litomyšl

Naděje poskytuje zázemí, poradenství, sociálně terapeutické programy a…

Více

Osvěta, Praha

Spolek Osvěta se věnuje rozvoji dětí se zrakovým…

Více

PARACENTRUM Fenix, Brno

PARACEMTRUM Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a…

Více

Portus, Slapy

Organizace Portus provozuje dvě budovy chráněného bydlení v…

Více

Ruka pro život, Praha

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a…

Více

Slezská diakonie, Český Těšín

Slezská diakonie poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou…

Více

Společnost pro ranou péči, Olomouc

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o…

Více

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Praha-Horní Počernice

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a…

Více

TŘI, Čerčany

Hlavní činností organizace TŘI je hospicová a paliativní…

Více

Vladykův dvůr, Roudné

Organizace Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a…

Více

Zajíček na koni, Praha

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra,…

Více

Adventor, Praha

Adventor poskytuje služby nastavené speciálně pro osoby na…

Více

Aliterra, Tasov

Organizace Aliterra se věnuje především vzdělávání v oboru…

Více

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické…

Více

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování…

Více

Dětský domov, Unhošť

Dětský domov v Unhošti poskytuje výchovnou a vzdělávací…

Více

Dětský domov, Vysoká Pec

Dětský domov ve Vysoké Peci poskytuje péči a…

Více

Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí…

Více

Domov sv. Josefa, Žirec u Dvora Králové

Domov sv. Josefa poskytuje komplexní zdravotní a sociální…

Více

Domov Sue Ryder, Praha

Domov Sue Ryder pomáhá seniorům a jejich rodinám…

Více

Flami, Praha

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové…

Více

Hipocentrum Robin, Krupá u Rakovníka

Hipocentrum Robin se zabývá hipoterapeutickým ježděním převážně pro…

Více

Hospic sv. Jiří, Cheb

Hospic sv. Jiří poskytuje zdravotní, psychickou, sociální a…

Více

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací…

Více

Charita, Dobříš

Charita v Dobříši poskytuje kromě jiného služby rodinám,…

Více

Charita, Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje sociální, ošetřovatelské a…

Více

Charita, Jablunkov

Charita v Jablunkově poskytuje pomoc lidem v nouzi….

Více

Jako doma, Praha

Jako doma je organizace, která se věnuje ženskému…

Více

Kostka, Krásná Lípa

Kostka v Krásné Lípě provozuje nízkoprahové zařízení pro…

Více

Kvalitní podzim života, Vestec

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory…

Více

Liga vozíčkářů, Brno

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým,…

Více

Magdaléna, Mníšek pod Brdy

Magdaléna poskytuje u ucelený systém zdravotních a sociálních…

Více

MCU Koloseum, Liberec

MCU Koloseum poskytuje a zprostředkovává poradenské, charitativní, vzdělávací,…

Více

Medica, Třinec

Medica Třinec odborně a lidsky podporuje rodiny v…

Více

PARACENTRUM Fenix, Brno

PARACEMTRUM Fenix pomáhá lidem po úrazu páteře a…

Více

Ruka pro život, Praha

Organizace Ruka pro život provozuje denní stacionáře a…

Více

Slezská diakonie, Český Těšín

Slezská diakonie poskytuje služby v sociální oblasti. Cílovou…

Více

Společnost pro ranou péči, Olomouc

Raná péče je terénní služba, doplněná případně o…

Více

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Praha-Horní Počernice

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a…

Více

TŘI, Čerčany

Hlavní činností organizace TŘI je hospicová a paliativní…

Více

Vladykův dvůr, Roudné

Organizace Vladykův dvůr se věnuje vzdělávání dětí a…

Více

Zajíček na koni, Praha

Organizace Zajíček na koni provozuje kavárnu Café AdAstra,…

Více

Benediktus, Modletín

ARCHA Benediktus pečuje o osoby s mentálním, případně…

Více

Cheiron T, Tábor

Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy. Znevýhodněným dětem,…

Více

Kostka, Krásná Lípa

Klub Včelka poskytuje podporu dětem v předškolním věku,…

Více

Osvěta, Praha

Aktivity spolku Osvěta – výtvarné a šicí dílny,…

Více

Savio, Zlín

Savio si dává za cíl hledání odpovědí na…

Více

Sociální družstvo Střecha, Praha

Bistro Střecha je sociální podnik, kde pracují lidé…

Více

Terapeutické centrum Modré dveře, Říčany

Osoby s duševním onemocněním a/nebo mentálním postižením se…

Více

Ústav Pohoda, Český Těšín

Hlavním posláním Ústavu Pohoda je podpořit zaměstnávání osob…

Více

V růžovém sadu, Ořechov

Organizace V růžovém sadu je sociálně terapeutická dílna…

Více

Centrum hiporehabilitace Mirákl, Holubice

Centrum hiporehabilitace Mirákl poskytuje hipoterapii a doplňkové aktivity…

Více

Farní charita, Beroun

Farní charita Beroun je největším poskytovatelem sociálních služeb…

Více

Green Doors, Praha

Hlavní činností Green Doors je poskytování pracovní a…

Více

Hipocentrum ROBIN, Krupá u Rakovníka

Hlavní činností Hipocentra ROBIN je hipoterapeutické ježdění pro…

Více

Náruč – kavárna Modrý domeček, Řevnice

Kavárna Modrý domeček v Řevnicích poskytuje chráněná pracovní…

Více

Portus, Praha

Pro lidi s mentálním postižením je obecně prakticky…

Více

Rodeza, Havířov

Rodeza je pověřený orgán sociálně-právní ochrany dětí v…

Více

SRAZ – Společně za radostí a zdravím, Praha

Sraz nabízí služby a programy s využitím terapeutické…

Více

TyfloCentrum, Ústí nad Labem

TyfloCentrum podporuje nevidomé osoby nebo osoby s těžkou…

Více

Barevný svět dětí, Praha

Barevný svět dětí pomáhá ohroženým dětem. Podporuje rodiny,…

Více

Borůvka, Borovany

Hlavní činností Borůvky je terénní pečovatelská služba. Jejím…

Více

Cesta bez barier, Staříč

Projekt Cesta bez bariér se započal realizovat v…

Více

Centrum sociálních služeb, Uničov

Posláním azylového domu pro muže a ženy je…

Více

Divadelní společnost K4 – Metráž, Praha

Divadelní společnost K4se od roku 2015 zaměřuje na…

Více

Farní charita, Starý Knín

Farní charita Starý Knín je jedním z nejvýznamnějších…

Více

Pferda, Rychnov nad Kněžnou

Organizace PFERDA provozuje od roku 2005 Tréninkovou kavárnu…

Více

PROSTOR PRO, Hradec Králové

PROSTOR PRO se zaměřuje na preventivní a nízkoprahové…

Více

Středisko křesťanské pomoci – Dům na půl cesty Bójka, Plzeň

Středisko křesťanské pomoci Plzeň – Dům na půl…

Více

Bateau, Ústí nad Labem

Posláním spolku je podílet se svojí činností na…

Více

Borůvka, Praha

Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí…

Více

Centrum RoSa, Praha

Základním účelem spolku Centra RoSa je veřejně prospěšná…

Více

Dobrovolnické centrum, Kladno

Dobrovolnické centrum Kladno je nezisková organizace, která byla…

Více

Dům tří přání, Praha

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči ohroženým…

Více

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomáhat lidem v obtížné…

Více

Portus, Slapy

Portus Praha má za sebou 15 let praxe…

Více

Práh, Brno

Sdružení Práh vzniklo pro podporu lidí s duševním…

Více

Romodrom, Praha

Romodrom realizuje 4 hlavní programy (pro děti a…

Více

Soukromý dětský domov SOS 92, Korkyně

Dětský domov SOS 92 zajišťuje plné přímé zaopatření…

Více

Statek Vlčkovice, Neustupov

Statek Vlčkovice realizuje službu sociálního bydlení pro osoby…

Více

Toulcův dvůr, Praha

Toulcův dvůr zajišťuje provoz Střediska ekologické výchovy. Jeho…

Více

Centrum služeb a pomoci AVAZ, Děčín

Občanské sdružení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně…

Více

Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Jaroměř

Středisko Milíčův dům zajišťuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím…

Více

Linka bezpečí, Praha

Linka bezpečí je sociální služba telefonické krizové pomoci…

Více

Ostravská organizace vozíčkářů, Ostrava

Projekt ALDIO má za účel umožnit osobám se…

Více

PONTON, Plzeň

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla nabízí…

Více

RUBIKON Centrum, Praha

Cílovou skupinou sdružení RUBIKON Centrum jsou lidé s trestní…

Více

Slunce všem, Unhošť

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s., má dva hlavní…

Více

Smíšek, Praha

Projekt Integrační školičky Smíšek (občanské sdružení), je svém…

Více

Společnost „E“, Praha

Společnost „E“, občanské sdružení, je jediná sociálně zaměřená…

Více

TRIANON, Český Těšín

Hlavní činností občanského sdružení TRIANON je integrace osob…

Více

Diecézní charita, Brno

Diecézní charita Brno je nezisková organizace, která poskytuje…

Více

Green Doors, Praha

Green Doors je občanské sdružení, které poskytuje pracovní…

Více

Modré dveře, Kostelec nad Černými lesy

Občanské sdružení Modré dveře nabízí v Terapeutickém centru sociální…

Více

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže, Plzeň

Salesiánské středisko mládeže je nezisková organizace, která nabízí…

Více

Textilní dílna Gawain, Praha

Občanské sdružení Textilní dílna Gawain nabízí službu sociální…

Více

Tyflodrom, Praha

Tyflodrom je nezisková organizace, která zřídí a bude…

Více

Dlaň životu, Ostrava

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni poskytuje…

Více

Elpida, Praha

Centrum Elpida je vzdělávací a kulturní centrum moderního…

Více

Handicap centrum Srdce, Poděbrady

Handicap centrum Srdce poskytuje služby lidem se zdravotním,…

Více

P-centrum, Olomouc

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí…

Více

Slezská diakonie, Český Těšín

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje…

Více

Tyfloservis, Praha

Tyfloservis je neziskovou organizací s celostátní působností, která…

Více

Život bez bariér, Nová Paka

Občanské sdružení Život bez bariér v Nové Pace…

Více

Dílny tvořivosti, Praha

Občanské sdružení Dílny tvořivosti pomáhá lidem s postižením…

Více

ESET – HELP, Praha

Cílem tréninkové kavárny je podpora osob s duševním…

Více

IQ Roma servis, Brno

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu…

Více

La Strada, Praha

La Strada je nezisková organizace, která poskytuje podporu…

Více

Pomoc v nouzi, Sokolov

Pomoc v nouzi je poskytovatelem sociálních služeb a provozuje…

Více

Sdružení SOS dětských vesniček, Brno

Cílem projektu je důkladná příprava dospívajících na vstup…

Více

Charita, Svitavy

Sdružení Charita Svitavy zajišťuje pro své spoluobčany tři…

Více

JAHODA, Praha

Občanské sdružení JAHODA je organizace, která poskytuje registrované…

Více

Podané ruce, Brno

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům…

Více

Proutek, Kardašova Řečice

Činností občanského sdružení Proutek je provoz chráněné dílny…

Více

SALET, Praha

Posláním občanského sdružení SALET je poskytovat lidem se…

Více

Slepíši, Tasov

Občanské sdružení Slepíši je příspěvková organizace, která podporuje…

Více

Vítej, maminko!

Hlavní činnost občanského sdružení Vítej, maminko! a jeho…

Více

V růžovém sadu, Ořechov u Brna

Občanské sdružení V růžovém sadu je sociálně terapeutickou…

Více

YMCA, Praha

Občanský Klub pro děti a mládež Ymkárium funguje…

Více

Diakonie ČCE, -Vlašim

Středisko Diakonie ČCE je neziskovou organizací a samostatnou…

Více

ERGOTEP, Proseč

ERGOTEP je družstvo invalidů, které v současné době zaměstnává…

Více

Fokus, Praha

Cílem činnosti občanské sdružení Fokus Praha je podpora…

Více

Mathilda, Praha

Občanské sdružení Mathilda bude zajišťovat reprodukci a odchov…

Více

Sdružení pro integraci mentálně postižených

Činnost občanského Sdružení pro integraci lidí s mentálním postižením…

Více

TULIPAN, Liberec

Základním posláním Sdružení TULIPAN je provozování chráněné dílny…

Více

ÚTOČIŠTĚ, Sokolov

Občanské sdružení ÚTOČIŠTĚ se ve stávajícím azylovém domě…

Více

B.P.T.

Společnost B.P.T. (Bezbariérové pracoviště tolerance) zaměstnává více jak…

Více

Denní stacionář SANANIM, Praha

Občanské sdružení SANANIM patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti…

Více

PRAK – sdružení pro prevenci kriminality, Praha

Dlouhodobá činnost a projekty občanského sdružení PRAK mají…

Více

Rodinné centrum Světýlka, Vlašim

Činnost občanského sdružení Rodinné centrum Světýlka umožňuje matkám…

Více

RASKIN, Čechtice

Činnost a projekty občanského sdružení RASKIN se zaměřují…

Více

Sluneční domov, Praha

Sluneční domov poskytuje komplexní sociální služby týdenního stacionáře…

Více

Armáda spásy, farma Strahovice

Farma Strahovice je jedním z projektů Armády spásy…

Více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Praha

Centrum pro dětský sluch Tamtam je obecně prospěšná…

Více

David a Goliáš, Plzeň

Občanské sdružení David a Goliáš přináší přímou podporu…

Více

Domov pro mne, Brno

Posláním Domova pro mne je pomáhat lidem se…

Více

Charita, Kojetín

Posláním Charity Kojetín je pomoc lidem v obtížné…

Více

Institut pro památky a kulturu, Písek

Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří…

Více

Jako doma, Praha

Obecně prospěšná společnost Jako doma – Homelike prostřednictvím…

Více

Lomikámen, Beroun

Lomikámen je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je…

Více

Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association, Praha

Pro cílovou skupinu je Společnost E jedinou neziskovou…

Více

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, Hradec Králové

Spolek Daneta se zaměřuje na děti, mládež, dospělé…

Více

Středisko křesťanské pomoci – azylový dům, Horní Počernice

Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a…

Více

Středisko křesťanské pomoci, Plzeň

Dům na půl cesty Bójka pomáhá mladým lidem…

Více

Zajíček na koni, Praha

Hlavním posláním organizace Zajíček na koni je pomocí…

Více

Život bez bariér, Nová Paka

Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem…

Více
© Nadace Vinci 2020
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.