Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci Vinci

O NADACI VINCI

Nadace VINCI v České republice si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti …

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI, které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí, využíval volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

CÍLE NADACE VINCI

Podpora přístupu k zaměstnání

Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná se o integraci osob formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen nebo pracovišť s upraveným pracovním režimem, zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a kvalifikaci.

Zajištění mobility

Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu nebo profesnímu vyloučení.

Integrace pomocí bydlení

Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat přístup k bydlení.

Sociální začlenění

Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, která svou činností působí na posílení sociální vazby a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Jedná se o zajištění vhodných aktivit zvláště pro mládež v ohrožených lokalitách.

145

PROJEKTŮ Nadace Vinci

14 441 893 Kč

NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Nadace Vinci

141

PATRONACÍ Nadace Vinci

Podpořené projekty v České republice

Vysočina
Celková výše darů 228 250 Kč
Počet podpořených projektů 3
Ústecký kraj
Celková výše darů 407 765 Kč
Počet podpořených projektů 6
Středočeský kraj
Celková výše darů 2 434 466 Kč
Počet podpořených projektů 23
Celková výše darů 6 118 496 Kč
Počet podpořených projektů 54
Celková výše darů 505 443 Kč
Počet podpořených projektů 6
Pardubický kraj
Celková výše darů 649 893 Kč
Počet podpořených projektů 3
Olomoucký kraj
Celková výše darů 377 421 Kč
Počet podpořených projektů 5
Moravskoslezský kraj
Celková výše darů 985 360 Kč
Počet podpořených projektů 14
Liberecký kraj
Celková výše darů 181 000 Kč
Počet podpořených projektů 2
Královéhradecký kraj
Celková výše darů 550 206 Kč
Počet podpořených projektů 8
Karlovarský kraj
Celková výše darů 310 347 Kč
Počet podpořených projektů 3
Jihomoravský kraj
Celková výše darů 1 125 758 Kč
Počet podpořených projektů 10
Jihočeský kraj
Celková výše darů 469 195 Kč
Počet podpořených projektů 6
Zlínský kraj
Celková výše darů 98 293 Kč
Počet podpořených projektů 2
Celková výše darů
Počet podpořených projektů
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.