Vinci

Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň

Domov poskytuje zdravotní a sociální služby – domácí hospicovou a paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umírajícícm a terénní odlehčovací službu a sociální poradenství pro seniory, dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené.

Domov - plzeňská hospicová péče, Plzeň

Nadační příspěvek: 10 549 Kč

Dar ve výši 10 549 Kč na pořízení notebooku a tašky na notebook. Ten bude sloužit pro práci pracovníků na home office.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Jižní Svahy 811, 330 27 Vejprnice Email hospic@domov-plzen.cz Url www.domov-plzen.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.