Vinci

Dílny tvořivosti, Praha

Občanské sdružení Dílny tvořivosti pomáhá lidem s postižením po poškození a poranění mozku pracovat a žít kvalitní život a hledat cestu zpět do aktivního života. Sociálně terapeutická dílna nabízí denní program klientům, kteří potřebují soustavnou podporu při získávání či znovuobnovování základních pracovních návyků, schopností komunikovat a spolupracovat s ostatními, schopnosti hodnotit a kontrolovat svou práci a také být si vědom svých možností.
Jedná se zejména o dovednosti, které mohou využít v budoucím povolání, ale i ve svém každodenním životě.

Dílny tvořivosti, Praha

Nadační příspěvek: 104 839 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v prosinci 2011 byl použit na nákup nového vybavení dílen a mobilního nájezdu.

Kontaktní zaměstnanec Tereza ARCHLEBOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email dilny_tvorivosti@seznam.cz Url www.dilnytvorivosti.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.