Vinci

Kvalitní podzim života, Vestec

Organizace Kvalitní podzim života poskytuje péči o seniory v domácím prostředí. Cílem je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem. Poskytované sociální služby zachovávají a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají.

Kvalitní podzim života, Vestec

Nadační příspěvek: 39 712 Kč

Dar ve výši 39 712 Kč na pořízení pracovních oděvů (vest, trik, mikin) pro sociální pracovníky.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Vestecká 11, 252 50 Vestec Email lebovicova.kpz@email.cz Url www.kvalitnipodzimzivota.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.