Výběrová komise

  • Ophélia DUVAL, Fondation VINCI pour la Cité
  • Jana EGYHÁZI, TPI Česká republika
  • Ivana HLOCHOVÁ, SMP CZ
  • Anna JANOUŠKOVÁ, Cegelec
  • Pavel KAMENÍK, SMP CZ
  • Klára TREGLEROVÁ, PRŮMSTAV
  • Zuzana VÁCOVÁ, EUROVIA CS
     

© Nadace Vinci 2019
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.