Zpracování písemné dokumentace k žádosti o nadační příspěvek

Každá žádost se musí týkat některé z uvedených oblastí:

1) Podpora přístupu k zaměstnání
Nadace VINCI podporuje organizace, které zajišťují přístup k pracovnímu uplatnění. Jedná se o integraci osob formou pracovní aktivity, vytváření chráněných dílen nebo pracovišť s upraveným pracovním režimem, zajištění přístupu k základnímu odbornému vzdělání a kvalifikaci.
2) Zajištění mobility
Nadace VINCI pomáhá iniciativám, které podporují mobilitu osob i skupin, a to vždy s cílem zabránit sociálnímu nebo profesnímu vyloučení.
3) Integrace prostřednictvím bydlení
Nadace VINCI podporuje organizace, které umožňují ohroženým nebo vyloučeným osobám získat přístup k bydlení.
4) Sociální začlenění
Nadace VINCI poskytuje podporu a pomoc organizacím, které svou činností působí na posílení sociální vazby a občanské soudržnosti, bojují proti izolaci a sociálnímu vyloučení. Jedná se o zajištění vhodných aktivit zvláště pro mládež v ohrožených lokalitách.

 

Další podmínky:

1) Působnost
Nadace VINCI podporuje projekty realizované v České republice.
2) Dlouhodobost 
Nadace VINCI podporuje iniciativy, které zajišťují dlouhodobé zaměstnání nebo činnost. Nefinancuje jednorázové projekty (výstavy, koncerty, manifestace, kolokvia, jiné události atd.), i když mají solidární význam nebo vedou k začlenění do pracovního procesu.
3) Materiální investice
Finanční pomoc nadace je vyhrazena pro investiční náklady.
4) Termín pro zaslání žádostí o nadační příspěvek
od 1. ledna do 30. září běžného roku.
Přednost bude dávána inovačním projektům v porovnání s řešenými tématy.
5) Doporučení pro předložení dokumentace
Hodnocení oprávněnosti vaší žádosti bude provedeno na základě informací uvedených v dokumentaci.

  • Dokumentace musí být kompletně vyplněna, a to na počítači.
  • Dokumentace nesmí být delší než 12 stran.
  • Žádost o nadační příspěvek zašlete na e-mail: nadace@nadacevinci.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.