O Nadaci VINCI

Nadace VINCI v České republice si vytkla za cíl pokračovat v myšlence své mateřské skupiny a vytvořit propojení mezi pracujícími a obyvateli, mezi světem podniku a světem měst a venkova, světem občanské společnosti…

Zřizovatelé Nadace VINCI v České republice jsou dceřiné společnosti skupiny VINCI, které mobilizují svůj humánní potenciál, aby dodával odvahu, pomoc a sílu občanským iniciativám a projektům s potřebou sociálního i profesního začlenění, podporoval kulturní a vzdělávací činnosti, trvale udržitelný rozvoj i ochranu životního prostředí, využíval volného času na rozvíjení osobností dětí a mládeže a zmírňoval následky tíživých situací.

© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.