Patronství

Patron v centru dění
Nadace VINCI propojuje kompetence spolupracovníků skupiny a sdružení se sociálním zaměřením. Vedle finanční pomoci jsou všechny projekty podpořené Nadací VINCI doprovázeny jedním nebo několika spolupracovník skupiny VINCI, tzv. „patrony“.
Patron doprovází podpořenou organizaci po celou dobu partnerství: předložení žádosti, rozpočet po skončení prvního roku a po dobu dalších let. Geografická blízkost mezi předkladatelem projektu a patronem je tedy nevyhnutelná.

Role o několika podobách
Patron je spolupracovníkem skupiny VINCI, který se dobrovolně rozhodne doprovázet sdružení po dobu několika let. Sdružení vyjádří se potřeby a patron ho doprovází podle svých schopností a časových možností.
Role patrona spočívá v:
– předání svých dovedností běžně používaných v práci: finanční řízení, účetnictví, stavební práce a bezpečnost, lidské zdroje, informatika, komunikace,
– pobídnutí firmy, spolupracovníků, klientů a dodavatelů k oslovení sdružení, které podporuje,
– představení firemního prostřední sdružení a jeho uživatelům – představení profesí skupiny, návštěvy staveb, simulace pracovních pohovorů, zaměstnání ve firmách skupiny VINCI a otevření sítě partnerů firmy.

Patronství
Podle potřeb sdružení, vašich časových možností a vašich chutí může patronství probíhat různými způsoby: setkání se sdružením v jeho prostorách nebo na pracovišti patrona, vyměněním mailů nebo telefonátem atd. První setkání se sdružením v doprovodu osoby z týmu Nadace VINCI umožňuje vytvořit základy pro patronství.

Je patronství náročné na čas?
Vše závisí na vašich možnost a kapacitě pro zapojení. O čase, který tomu můžete dát, rozhodujete vy – v závislosti na potřebách projektu a vašich možnostech.

Jak dlouho trvá patronství?
Patronství není časově omezeno. Jeho délka se mění dle velikosti iniciativ firem, ale rovněž dle vašich časových možností a žádostí, se kterými se předkladatelé projektu na vás mohou obracet.

Nevím, s čím bych sdružení mohl pomoci. Může mi to někdo vyjasnit?
Spolupracovníci Nadace VINCI jsou vám k dispozici pro zodpovězení otázek.

Co se stane, když změním oblast mého působení nebo pokud odejdu z firmy?
V případně zeměpisného posunu patronství se sdružením ochabne nebo skončí. O vašem odchodu byste měl sdružení informovat. Následně, před odchodem, je důležité, aby patron našel spolupracovníka, které může převzít štafetu a zajistit kontakt se sdružením.

Mohu nabídnout kolegovi, aby šel do patronství se mnou?
Určitě! Nadace VINCI povzbuzuje sdílené patronství, které umožní několika zaměstnancům zapojení do jednoho projektu. Tato podpora v několika lidech umožňuje přinést doplňkové kompetence a potkat se s kolegy v rámci odlišném od toho pracovního. Je to rovněž možnost, jak zajistit pravidelné potkávání se sdružením rozdělením času mezi kolegy.

© Nadace Vinci 2021
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.