Patronství

Patron v centru dění
Nadace VINCI propojuje kompetence spolupracovníků Skupiny a organizace se sociálním zaměřením. Vedle finanční pomoci jsou všechny projekty podpořené Nadací VINCI doprovázeny jedním nebo několika spolupracovníky Skupiny VINCI, tzv. „patrony“.
Patron doprovází podpořenou organizaci po celou dobu partnerství: předložení žádosti, rozpočet po skončení prvního roku a po dobu dalších let. Mezi předkladatelem projektu a patronem je proto důležitá geografická blízkost.

Role patrona
Patron je spolupracovníkem Skupiny VINCI, který se dobrovolně rozhodne doprovázet organizaci, která vyjádří své potřeby a patron ho doprovází podle svých schopností a časových možností.

Role patrona spočívá v předání svých dovedností běžně používaných v práci například v oblasti účetnictví, stavebních prací, lidských zdrojů, počítačových dovedností apod.
Dále může pobídnout firmy, spolupracovníky, klienty a dodavatele k oslovení sdružení, které podporuje, za účelem rozšíření spolupráce.
Patron reprezentuje jak Skupinu VINCI, tak i sdružení, kdy rozšiřuje povědomí o tom, jak organizace funguje, jaké služby poskytuje a jak případně poskytnout pomoc.

Patronství
Podle potřeb sdružení, vašich časových možností a ochoty může patronství probíhat různými způsoby: setkání se sdružením v jeho prostorách nebo na pracovišti patrona, výměnou e-mailů nebo telefonátem atd. První setkání se sdružením v doprovodu osoby z týmu Nadace VINCI umožňuje vytvořit základy pro patronství.

Je patronství náročné na čas?
Vše závisí na vašich možnostech a kapacitě. O čase, který patronství můžete dát, rozhodujete vy – v závislosti na potřebách projektu a vašich možnostech.

Jak dlouho trvá patronství?
Patronství není časově omezeno. Jeho délka se mění dle velikosti realizovaných projektů, ale také dle vašich časových možností a požadavků, se kterými se na vás mohou předkladatelé projektu obracet.

Co se stane, když změním oblast mého působení nebo pokud odejdu z firmy?
Pokud se přestěhujete, může partnerství mezi Vámi a sdružením oslabit nebo skončit. V případě, že ukončíte pracovní poměr ve Skupině VINCI, partnerství končí. V obou případech je důležité o Vaší situaci sdružení informovat a najít spolupracovníka, který po Vás může převzít štafetu, stát se patronem a zajistit kontakt s daným sdružením.

Mohu nabídnout kolegovi, aby šel do patronství se mnou?
Určitě! Nadace VINCI vítá sdílené patronství, které umožní zapojit se několika zaměstnancům do jednoho projektu. Podpora několika lidí přináší do spolupráce více různorodých kompetencí a umožňuje potkat se s kolegy v jiném než pracovním prostředí. Sdílené patronství také napomáhá zajistit pravidelné schůzky se sdružením tím, že se o tato setkání mohou patroni rozdělit.

© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.