Vinci

Cheiron T, Tábor

Cheiron T posiluje zdravé mezilidské vztahy. Znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám poskytuje odborné služby vedoucí k dosažení samostatnosti a odpovědnosti.

Cílem projektu je nabídnou mládeži ze sociálně slabého prostředí smysluplné využití volného času prostřednictvím hudební zkušebny v rámci nízkoprahového domu pro mládež. Místní děti a mladí lidé zde budou moci kvalitně a smysluplně trávit volný čas, naučit se novým dovednostem, navázat nové vztahy a trávit čas v kreativním kolektivu. Zároveň budou mít možnost využít odborných služeb.

Cheiron T, Tábor

Nadační příspěvek: 60 000 Kč

Dar ve výši 60 000 Kč na zřízení a vybavení hudební zkušebny v nízkoprahovém centrum pro mládež.

Kontaktní zaměstnanec Lenka BRODANOVÁ, EUROVIA CS Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Děkanská 302, 390 01 Tábor Email prokupek@cheiront.cz Url www.cheiront.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.