Vinci

Borůvka, Borovany

Hlavní činností Borůvky je terénní pečovatelská služba. Jejím cílem je pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Jedná se především o péči o jejich vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, stravování, dovozu k lékaři, na pravidelné rehabilitace, podání léků, ošetření na lůžku, úklid, nákupy, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí, s pracemi na zahradě a kolem domu, dovoz stravy. Pečovatelky zajišťují při těchto činnostech odbornou péči a individuální přístup ke klientovi.

Cílem projektu je zkvalitnění služeb pro klienty s těžkým tělesným a zdravotním postižením. Vytvořit zázemí, kde by klienti mohli během dne např. procvičovat jemnou motoriku, aktivizační činnosti, hrát hry anebo jen číst knížku nebo odpočívat.

Borůvka, Borovany

Nadační příspěvek: 60 000 Kč

Nadační dar ve výši 60 000 Kč na rekonstrukci a vybavení pokojů pro klienty.

Kontaktní zaměstnanec Zdeněk HLASIVEC, SMP CZ (VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Borůvka, Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany Email info@boruvka-borovany.cz Url www.boruvka-borovany.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.