Vinci

Domov pro mne, Brno

Posláním Domova pro mne je pomáhat lidem se zdravotním hendikepem žít běžným způsobem života. Domov pomáhá dětem i dospělým se zdravotním hendikepem překonávat každodenní překážky běžného života, aby mohli žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Dlouhodobým cílem je rozvoj komunitních služeb a aktivit, které umožní lidem i s těžkým handicapem žít ve své vlastní domácnosti v blízkosti rodiny a přátel.

Cílem projektu je zajistit dětem a mladým lidem s hendikepem nabídku kvalitního volnočasového vyžití, které jim umožní být v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím. Důraz je kladen na rozvoj sociální dovedností a získání potřebných zkušeností, které jim následně umožní se lépe začlenit do společnosti.

Domov pro mne, Brno

Nadační příspěvek: 77 000 Kč

Finanční dar ve výši 77 000 Kč byl použit na vybavení volnočasového centra.

Kontaktní zaměstnanec Jiří SVOBODA (VARS, VINCI Energies) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Domov pro mne, Kounicova 299/42, 602 00 Brno-Veveří Email jarmila.vokalova@domovpromne.cz Url www.domovpromne.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.