Vinci

Institut pro památky a kulturu, Písek

Institut je sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby. Zaměstnávání lidí na pozicích odborných redaktorů a administrativních pracovníků se děje díky dlouhodobým projektům, kterými jsou provozování portálu a vydávání časopisu PROPAMÁTKY (redakční práce), pořádání oborových konferencí o obnově a využívání památek v České republice včetně soutěže veřejných sbírek na kulturní dědictví MÁME VYBRÁNO (vzdělávání a osvěta).

Institut pro památky a kulturu, Písek

Nadační příspěvek: 95 000 Kč

Dar poskytnutý v červnu 2016 byl použit na zakoupení vlastního automobilu, který kromě osob bude transportovat například vybavení na konference, časopisy, knihy, …

Kontaktní zaměstnanec Martin VLČEK (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Pomoc k mobilitě, začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Institut pro památky a kulturu, Putim 71, 397 01 Písek Email info@instituteu.cz Url www.instituteu.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.