Vinci

Místní místním, Praha

Organizace Místní místním zapojuje společnost do přímé pomoci lidem bez domova nebo v nouzi prostřednictvím sítě přístupných podniků a aktivizuje lidí se zkušeností bezdomovectví a bez domova zapojením do tvůrčích skupin. Zapojování probíhá rozvíjením sítě kaváren, obchodů a provozoven jakéhokoliv typu, které se rozhodnou nabízet drobné služby zdarma primárně lidem bez domova – například sklenici vody, přístup na toaletu, nabití telefonu, přístup k wifi apod. Veřejnost může navíc předplatit pomocí voucheru nákladnější službu např. kávu, oběd, dezert, koupi oblečení nebo návštěvu kina. Na této bázi je společnosti přibližováno téma bezdomovectví a přinášeny nástroje přímé pomoci. Na úrovni lokální sousedské výpomoci organizace sbližuje mezi sebou pomáhající a ty, kteří pomoc potřebují. Zároveň se zpřístupněním podniků snaží posilovat integraci lidí bez domova do běžné společnosti mimo velmi specifické prostředí sociálních služeb.

Místní místním také podporuje umělce a muzikanty se zkušeností s bezdomovectvím. S těmito komunitami se schází, tvoří, připravují výstavy a koncerty. Vytváří zázemí, ve kterém mohou dostat nejen individuální pomoc a podporu, ale mají i možnost společně tvořit, navazovat vztahy a smysluplně trávit volný čas. Společnými akcemi, přednáškami, besedami otevírají veřejnosti problematiku bezdomovectví, komunikace a solidarity s lidmi v nouzi.

Cílem projektu je vytvořit stabilní zázemí pro umělce a muzikanty se zkušeností bezdomovectví. Tito lidé jsou na cestě k úplnému začlenění, jejich základní potřeby jsou naplněny jinde, potřebují však skupinu lidí, která je podpoří a pomůže jim jak s praktickými problémy, tak tvůrčí seberealizací.

Místní místním, Praha

Nadační příspěvek: 50 780 Kč

Dar ve výši 50 780 Kč na rekonstrukci a vybavení komunitního centra.

Kontaktní zaměstnanec Klára TREGLEROVÁ, PRŮMSTAV / VINCI Construction Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace K Brance 11/19E, 155 00 Praha 13 - Stodůlky Email mistnimistnim@gmail.com Url www.mistnimistnim.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.