Vinci

Dlaň životu, Ostrava

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni poskytuje těhotným ženám a matkám s dětmi do 7 let přístřeší. Dalším nástrojem začlenění do společnosti je nabídka práce – formou dohody o provedení práce. Výstavbou altánu na zahradě azylového domu bude vytvořen prostor pro setkávání a sdílení nejen mezi klientkami a dětmi, či klientkami navzájem, ale také prostor pro práci, setkání s návštěvami, dobrovolníky, sousedy atd. což podporuje jejich sociální začleňování již v době pobytu v azylovém domě. Altán bude sloužit nejen současným, ale také budoucím klientkám azylového

Dlaň životu, Ostrava

Nadační příspěvek: 138 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v prosinci 2012 byl použit na stavbu altánu a stavební úpravy jeho okolí.

Kontaktní zaměstnanec Monika VRŇÁKOVÁ (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Začlenění do společnosti Email holenova@dlanzivotu.cz Url www.dlanzivotu.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.