Vinci

Proutek, Kardašova Řečice

Činností občanského sdružení Proutek je provoz chráněné dílny a chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením v obci Plasná v Jižních Čechách. Hlavním cílem chráněné dílny je nabízet těmto lidem pracovní příležitost. Chráněná dílna část své produkce prodává na trzích v bližším i vzdálenějším okolí. Prodeje se pravidelně účastní také zaměstnanci s postižením a dostávají se tak do kontaktu s kupujícími. Těmito aktivitami dochází k tomu, že se lidé s mentálním postižením učí komunikovat s běžnou populací a ona s nimi v jiném kontextu, než tomu bylo doposud. Lidé s postižením zde ukazují, že mohou pracovat jako kdokoli jiný a být užiteční.

Proutek, Kardašova Řečice

Nadační příspěvek: 196 844 Kč

Finanční dar poskytnutý v květnu 2010 byl použit na nákup osobního automobilu a přispěje k dopravě zaměstnanců a také k odbytu chráněné dílny.

Kontaktní zaměstnanec Michaela KAISROVÁ (SMP CZ) a Jiří ŠMEJKAL (SMP CZ) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email honza@proutek.cz Url www.proutek.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.