Vinci

S Caravanem do života – Kuchyňský kout pro Caravan

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Caravan usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mladých lidí, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, čímž zejména předchází jejich sociálnímu vyloučení.

Eurotopia.CZ, o.p.s.

Nadační příspěvek: 42 000,00 Kč

zřízení kuchyňského koutu pro nízkoprahový klub

Kontaktní zaměstnanec Rostislav Demel Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Hradecká 16, 746 01 Opava Url https://eurotopia.cz/
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.