Vinci

Charita, Svitavy

Sdružení Charita Svitavy zajišťuje pro své spoluobčany tři druhy činností. Jednak je to Centrum denních služeb pro osoby s mentálním postižením, které poskytuje ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení a které dokončily povinnou školní docházku. Dále zde pracuje Centrum denních služeb pro seniory, nabízející ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje vzhledem k jejich zdravotnímu stavu pomoc jiné fyzické osoby. Poslední z činností je Odlehčovací služba, jež je pobytovou službou poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Charita, Svitavy

Nadační příspěvek: 289 310 Kč

Finanční dar poskytnutý v květnu 2010 byl použit na rekonstrukci a bezbariérové řešení koupelny a přilehlé toalety pro uživatele v zařízení Světlanka ve Svitavech.

Kontaktní zaměstnanec Pavol ŠKULIGA (EUROVIA CS) Zaměření projektu Žít společně Email svitavy@caritas.cz Url www.svitavy.charita.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.