Vinci

Charita, Uherský Brod

Charita Uherský Brod poskytuje sociální služby lidem v těžké životní situaci. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

Cílem projektu je umožnit klientům využívání podpory a pomoci při rozvíjení sociálních a pracovních dovedností v prostorách s bezbariérovým přístupem a přispět ke zdokonalování jejich pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie a zároveň podpořit smysluplné zaplnění jejich volného času, začlenění do běžného života a také prevenci sociálního vyloučení.

Charita, Uherský Brod

Nadační příspěvek: 47 500 Kč

Dar ve výši 47 500 Kč na pořízení kuchyňského koutku pro nácvik přípravy jídel ve víceúčelovém komunitním centru v Havlíčkově Brodě.

Kontaktní zaměstnanec Oto ZWETTLER, ARKO TECHNOLOGY / VINCI Construction Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace (Francouzsky) Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod Email petr.houst@uhbrod.charita.cz Url www.uhbrod.charita.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.