Vinci

La Strada, Praha

La Strada je nezisková organizace, která poskytuje podporu a asistenci obchodovaným či jinak vykořisťovaným osobám. Svým klientům a klientkám bezplatně nabízí dočasné ubytování, jídlo, ošacení, právní služby, lékařské ošetření, psychologickou pomoc, sociální pomoc a poradenství. Provází je při návratu na pracovní trh. Díky tomu se jejím klientům a klientkám daří navrátit k běžnému způsobu života.
Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak aktivně vyhledávat a oslovovat potenciální klientky a klienty je práce v terénu. Jedná se o jedinečný program, v jehož rámci je nezbytné, aby se pracovníci a pracovnice La Strada v terénu mohli operativně pohybovat po celém území České republiky.

La Strada, Praha

Nadační příspěvek: 250 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v prosinci 2011 byl použit na nákup osobního automobilu.

Kontaktní zaměstnanec Pavel KAMENÍK (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Žít společně Email lastrada@strada.cz Url www.strada.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.