Vinci

Podané ruce, Brno

Občanské sdružení Podané ruce patří k největším poskytovatelům služeb v oblasti prevence, léčby a re-socializace drogově závislých lidí v České republice. Centrum prevence je jedno z brněnských center a pracuje se dvěma cílovými skupinami, jednak s žáky, studenty škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji a dále s rodiči dětí experimentujícími s drogami s cílem nastolit trvalou změnu životního stylu, k abstinenci a znovu-začlenění do společnosti, aby společně mohli žít normálním životem.

Podané ruce, Brno

Nadační příspěvek: 178 300 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v květnu 2010 byl použit na nezbytné stavební úpravy, renovaci a vybavení poradenské místnosti, čekárny a kanceláře.

Kontaktní zaměstnanec Lenka PAVLOVSKÁ (EUROVIA CS) Zaměření projektu Žít společně Email prevcentrum@podaneruce.cz Url www.podane-ruce.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.