Vinci

Slezská diakonie, Český Těšín

Slezská diakonie je nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti lidem potřebným a lidem v nouzi. Středisko HOSANA Karviná, provozní jednotka Slezské diakonie, poskytuje službu domov a službu pracovní dílny pro osoby s mentálním postižením. Posláním domova HOSANA Karviná je pomáhat dospělým lidem se středním a těžkým mentálním postižením. Poskytujeme jim bydlení a každodenní podporu v péči o sebe, při práci v dílně, v komunikaci, při využívání volného času a služeb ve městě, aby byli co nejméně závislí na pomoci druhé osoby. Provoz střediska je celoroční nepřetržitý.

Slezská diakonie, Český Těšín

Nadační příspěvek: 50 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v červenci 2012 byl použit na nákup nového pracovního nářadí a vybavení dílny.

Kontaktní zaměstnanec Pavel NĚMEJC (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Přístup k bydlení Email ustredi@slezskadiakonie.cz Url www.slezskadiakonie.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.