Vinci

V růžovém sadu, Ořechov

Organizace V růžovém sadu je sociálně terapeutická dílna na výrobu dřevěných předmětů a asistované zaměstnávání s využitím vlastního pracovního programu, designu a technologií. Cílem dílny je zvýšení a udržení kvality života lidí s mentálním hendikepem a s autismem. Organizace usiluje o přiblížení se běžnému zaměstnání v co největším možném počtu charakteristik při zachování individuality jedince a respektu k jeho omezením.

Cílem projektu je obohatit hlavní, naprosto speciální výrobní program dílny postavený na jednoduchém ručním opracování dřeva, stoprocentně přizpůsobený lidem s mentálním postižením a s autismem, o laserové zařízení pro řezání a gravírování dřeva. To bude sloužit například k vypalování textů, znaků či obrázků na dřevěné výrobky z dílny dle přání zákazníků. Organizace chce také připravit výrobky nové originální výrobky. Lidé s mentálním postižením se tak naučí novým činnostem.

Pořízení laserového centra podpoří udržení jak sociálně-terapeutických i pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, tak i zajišťovacího týmu. Laserová technologie přispěje k pozitivnímu trendu zvýšení podílu prostředků na provoz dílny získaných vlastní činností a opět o kousek sníží její závislost na veřejných zdrojích.

V růžovém sadu, Ořechov

Nadační příspěvek: 60 000 Kč

Nadační dar ve výši 60 000 Kč na zakoupení laserového přístroje a stavební úpravy pro instalaci laserového centra.

Kontaktní zaměstnanec Jaroslav HOUDEK a Radek ŠEVČÍK, SMP CZ / VINCI Construction Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Komenského 4, 664 44 Ořechov Email vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz Url www.vruzovemsadu.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.