Vinci

Borůvka, Praha

Borůvka Praha zajišťuje, podporuje a organizuje projekty vedoucí k integraci dětí a osob s tělesným hendikepem do běžného každodenního života. Podpora zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, poskytování fyzioterapie, poradenství a vzdělávání v oblasti podpory osob se zdravotním hendikepem. Jednotlivé projekty organizace: Doprava osob s tělesným postižením, inkluzivní vzdělávání v běžných základních školách, projekt Pracuji, tedy jsem!, provoz charitativního obchůdku Borůvka s výrobky z chráněných dílen, provoz charitativního obchodu s oblečením Koloběh a provoz tréninkového pracoviště Ta kavárny v areálu Jedličkova ústavu.
Služby jsou určeny dětem od 7 let věku, mladým lidem a dospělým s tělesným hendikepem (diagnózy svalové dystrofie, dětské mozkové obrny, kombinovaná postižení a poúrazové postižení – mrtvice, nádory mozku).
Projekt s názvem Pracuji, tedy jsem! je pracovně-tréninkový program určený lidem se zdravotním znevýhodněním. Klientům poskytuje takové služby, aby mohli získat základní pracovní návyky, zároveň jim umožní získat klíčové i odborné dovednosti dle jejich individuálních potřeb. Pomůže jim rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou nezávislost na sociálních službách. Každý z klientů má svého trenéra, který ho provází celým ročním tréninkovým programem. Sociální terapeutka v průběhu a po zakončení programu pomáhá klientovi najít vhodné pracovní uplatnění, je v kontaktu s možnými zaměstnavateli. Trénink probíhá na pracovištích kavárny a obchůdku, které organizace úspěšně provozuje již několik let. V roce 2015 se do projektu zapojilo 15 klientů. Projekt je realizován v partnerství s Jedličkovým ústavem a školami.

Borůvka, Praha

Nadační příspěvek: 30 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v listopadu 2015 byl použit na nákup chladicího boxu na tréninkové pracoviště Ta kavárny.

Kontaktní zaměstnanec Anna JANOUŠKOVÁ (CEGELEC, VINCI Energies), Irena STUDENÁ (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Přístup k zaměstnání Kontaktní údaje organizace Borůvka Praha, V pevnosti 13/4, Vyšehrad, 128 00 Praha 2 Email boruvkapraha@boruvkapraha.cz Url www.boruvkapraha.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.