Vinci

Savio, Zlín

Savio si dává za cíl hledání odpovědí na potřeby dětí i pedagogů Zlínského kraje, pracovat v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mladistvých, a pomáhat tak zlepšovat situaci ve školních třídách i v životech jedinců, předcházet vyloučení sociálně znevýhodněných jedinců. Díky rozvoji osobnosti u jednotlivce dochází k pozitivní změně i v kolektivu.

Cílem projektu je pomocí technik zážitkové pedagogiky pracovat s dětmi již od první třídy úměrně jejich schopnostem a zdatnostem a provést je tak celou školní docházkou (od první do deváté třídy) bez zbytečných traumat, a tím pomáhat předcházet rizikovému chování, jako je záškoláctví, sebepoškozování, různé druhy závislostí, promiskuitní chování, vandalismus a další.

Savio, Zlín

Nadační příspěvek: 50 793 Kč

Dar ve výši 50 793 Kč na vybavení kanceláří nábytkem, počítačovou technikou a na zakoupení metodických pomůcek pro osobnostní rozvoj dětí z prvního stupně.

Kontaktní zaměstnanec Tadeáš ŠIMURDA, SMP CZ / VINCI Construction Zaměření projektu Mládež a občanství Kontaktní údaje organizace Boněcko I/279, 76 001 Zlín Email viktor@saviozlin.cz Url wwww.saviozlin.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.