Vinci

JAHODA, Praha

Občanské sdružení JAHODA je organizace, která poskytuje registrované sociální služby a programy pro rodinu a veřejnost na sídlišti Černý Most v Praze. Cílovou skupinou jsou děti a mládež, které jsou přímo ohroženy sociálním vyloučením. Jedná se zejména o provoz nízkoprahových klubů Jahoda a Džagoda, terénního programu pro děti a mládež, rodinného centra Jahůdka a programu pro veřejnost Jahodárna. JAHODA je nestátní neziskovou organizaci s 11-ti letou tradicí, která ročně aktivně poskytuje oporu a pomoc více než tisícům příjemcům sociálních služeb.

JAHODA, Praha

Nadační příspěvek: 110 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v květnu 2010 byl použit na výměnu oken a balkónových dveří.

Kontaktní zaměstnanec Petra HORSKÁ (PRŮMSTAV) Zaměření projektu Žít společně Email marketa.kalinova@jahodaweb.cz Url www.jahoda.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.