Vinci

Dům tří přání, Praha

Dům tří přání poskytuje komplexní profesionální péči ohroženým dětem a jejich rodinám. Dítěti a rodině poskytuje služby pobytové, terénní a ambulantní. O rodinu pečuje interdisciplinární tým odborníků (dle potřeby psycholog, sociální pracovník, vychovatel, speciální pedagog) a probíhá úzká spolupráce s dalšími odborníky jako je lékař, pracovník OSPOD či školy. To umožňuje poskytnout rodině komplexní pomoc a sanovat ji tak, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině a předešlo se jeho umístění do ústavní péče. V uvedeném způsobu práce je Dům tří přání ojedinělou organizací.

Dům tří přání, Praha

Nadační příspěvek: 76 228 Kč

Finanční dar poskytnutý v červnu 2015 byl použit na nákup počítačů, tiskárny a vybavení nového centra nábytkem.

Kontaktní zaměstnanec Iveta ŠTOČKOVÁ (EUROVIA CS) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Dům tří přání, Karlovarská 337/18, Ruzyně, 161 00 Praha Email info@dumtriprani.cz Url www.dumtriprani.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.