Vinci

Liga vozíčkářů, Brno

Liga vozíčkářů poskytuje sociální služby lidem s fyzickým, kombinovaným nebo lehkým mentálním postižením. Reaguje na reálné potřeby lidí se zdravotním hendikepem a podle toho modeluje služby, které nabízí. Jedná se zejména o osobní asistenci, odborné sociální poradenství, centrum denních služeb a sociální rehabilitace. Na to navazuje výcvik asistenčních psů, doprava upraveným mikrobusem, půjčovna kompenzačních pomůcek, bezbariérové divadlo Barka, aktivity pro pečující osoby, pobytové akce a další.

Liga vozíčkářů, Brno

Nadační příspěvek: 65 520 Kč

65 520 Kč na materiál pro terapeutické dílny (keramická hlína, glazury, sklo a barvy na sklo, korálky, látky atd.), hygienické a čisticí prostředky a posuvných dveří do Centra denních služeb.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Bzenecká 23, 628 00 Brno Email lenka.uldrijanova@ligavozic.cz Url www.ligavozic.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.