Vinci

Flami, Praha

Organizace Flami realizuje vzdělávací, poradenské, terapeutické a rozvojové aktivity. V době karantény se zaměřila na seniory, na které dopadala různá opatření a zvyšovala se tak rizika následků pandemie. V domovech pro seniory realizovali muziko-arteterapeutická setkávání s cílem zvýšit u klientů motivaci k aktivitě a tím podpořit jejich psycho-sociální kondici a napomoci ke zmírnění možných následků zvýšené izolace.

Flami, Praha

Nadační příspěvek: 25 153 Kč

Dar ve výši 25 153 Kč na pořízení výtvarných potřeb a hudebních nástrojů pro realizace programů pro seniory.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Sokolovská 1464/188, 188 00 Praha 8 - Libeň Email info@flami.cz Url www.flami.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.