Vinci

Diakonie ČCE, -Vlašim

Středisko Diakonie ČCE je neziskovou organizací a samostatnou právnickou osobou. Vzniklo v roce 2005 a v následujícím roce zahájilo činnost jako Dům na půl cesty a ta byla dále rozšířena o činnost Dům pro matku a dítě podle zákona o sociálních službách. Poskytuje dlouhodobě ubytovací a sociální služby azylového typu v regionu okresu Benešov. Cílovou skupinou jsou dospělé osoby od 18 do 26 let bez rodinného zázemí, které se dostaly do tíživé životní situace a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Hlavním účelem poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě je zmírňování následků těchto složitých životních situací, vedení k samostatnosti a sociální integraci těchto osob včetně pracovního uplatnění a získání bydlení.

Diakonie ČCE, Vlašim

Nadační příspěvek: 350 000 Kč

Příspěvek poskytnutý v srpnu 2009 byl použit na vybavení střediska novými, převážně elektrickými spotřebiči, elektronikou, nářadím a nábytkem.

Kontaktní zaměstnanec Vojtěch Janoušek (PRŮMSTAV) Kontaktní údaje organizace Žít společně Email vlasim@diakoniecce.cz Url http://diakonie-vlasim.sluzby.cz/
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.