Vinci

Barevný svět dětí, Praha

Barevný svět dětí pomáhá ohroženým dětem. Podporuje rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi již od roku 2005. V těchto rodinách pomáhá svými aktivitami vytvářet prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Cílem je děti připravit na zodpovědný dospělý život.
Klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby organizace pracuje i s širším rodinným okolím. Spolupráci navazuje také s dalšími organizacemi a institucemi. Reaguje na potřeby dětí a rodin, poskytuje jim komplexní podporu založenou primárně na sociální práci, psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb. Barevný svět dětí usiluje o zefektivnění systému péče o ohrožené děti. Své zkušenosti sdílí s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšuje povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.

Cílem projektu je moderní vybavení terapeutické a komunitní místnosti, aby sloužila k rozvoji a podpoře jak klientů, tak i návštěvníků z řad odborníků i laické veřejnosti v oblasti práce s dětmi a rodinou.

Barevný svět dětí, Praha

Nadační příspěvek: 81 000 Kč

Nadační dar ve výši 81 000 Kč na vybavení terapeutické a komunitní místnosti.

Kontaktní zaměstnanec Jiří DOSTÁL, SMP CZ (VINCI Construction), Ivana HRADISKÁ, SMP CZ (VINCI Construction), Zuzana VÁCOVÁ, EUROVIA CS Zaměření projektu Začlenění do společnosti, školení a kvalifikace Kontaktní údaje organizace Barevný svět dětí, Pod Nuselskými schody 1721/3, 120 00 Praha 2 Email cesnekova@barevnysvetdeti.cz Url www.barevnysvetdeti.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.