Vinci

Farní charita, Beroun

Farní charita Beroun je největším poskytovatelem sociálních služeb na Berounsku a Hořovicku. Cílovými skupinami jsou senioři s Alzheimerem, osoby bez přístřeší, rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením.

Farní charita Beroun provozuje od roku 2005 azylové služby pro muže bez přístřeší v Azylovém domě sv. Jakuba v Berouně, kde poskytuje ubytování mužům bez přístřeší včetně služeb a další pomoci potřebných po nezbytně nutnou dobu k překonání nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení a v krizové životní situaci.

Cílem projektu bylo zlepšení prostředí a zázemí Azylového domu sv. Jakuba pro muže včetně noclehárny formou částečné rekonstrukce (rekonstrukce odpadů, oprava podlah, vymalování a rekonstrukce přístřešku pro popelnice).

Farní charita, Beroun

Nadační příspěvek: 100 000 Kč

Dar ve výši 100 000 Kč na částečnou rekonstrukci Azylového domu sv. Jakuba pro muže.

Kontaktní zaměstnanec Jiří Dobiáš (PRŮMSTAV, VINCI Construction), Iveta ŠTOČKOVÁ (EUROVIA) Zaměření projektu Přístup k bydlení Kontaktní údaje organizace Farní charita Beroun, Cajthamlova 169, 266 01 Beroun Email sekretariat@charita-beroun.cz Url www.beroun.charita.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.