Vinci

Green Doors, Praha

Green Doors je občanské sdružení, které poskytuje pracovní a sociální rehabilitace mladým lidem se schizofrenií. Mezi hlavní projekty sdružení patří tři tréninkové projekty – 2 kavárny a jedna restaurace.

V rámci Klubu V. kolona probíhá rehabilitační program, kterým každý rok projde 25-30 klientů. Úspěšnost jejich návratu na trh práce a na trh práce s podporou je mezi 60 a 70%, čímž se znatelně odlehčuje státnímu sektoru. Tito klienti, i když často mají invalidní důchod, jsou schopni aktivně pracovat a tím se podílet na politice státu.

Green Doors, Praha

Nadační příspěvek: 310 000 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červenci 2013 byl použit na práce truhlářské, dodávku podia a baru, na vybavení nábytkem a zvukovou aparaturou.

Kontaktní zaměstnanec Branislav HANES (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email kancelar@greendoors.cz Url www.greendoors.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.