Vinci

Mathilda, Praha

Občanské sdružení Mathilda bude zajišťovat reprodukci a odchov štěňat výhradně pro potřeby Střediska výcviku vodicích psů pro nevidomé SONS ČR.
Vodící pes je pro nevidomého člověka prostředkem k samostatnosti a nezávislosti, pomáhá zajišťovat jeho integraci do běžného života, umožňuje zajištění jeho potřeb v rodině a v obci. Zároveň je také velkou psychickou oporou, boří bariéry mezi vidícími a nevidomými. Středisko výcviku vodících psů se zabývá výcvikem a předáváním psů průvodců nevidomých lidí již více než deset let a za tuto dobu předalo již 300 psích pomocníků. Kvalita práce střediska je po celou dobu ověřována Mezinárodní federací vodicích psů se sídlem ve Velké Británii.

Mathilda, Praha

Nadační příspěvek: 400 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v březnu 2009 byl použit na výstavbu odchovny štěňat budoucích vodicích psů, která se sestává z porodny se dvěma zateplenými porodními boxy a výběhu.

Kontaktní zaměstnanec Hynek TRNKA (FCC) Zaměření projektu Žít společně Email info@mathilda.cz Url www.mathilda.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.