Vinci

Středisko křesťanské pomoci – Dům na půl cesty Bójka, Plzeň

Středisko křesťanské pomoci Plzeň – Dům na půl cesty Bójka nabízí pomoc mladým lidem po odchodu z dětských domovů či výchovných ústavů, osobám po skončení výkonu trestu, či v jiné nepříznivé sociální situaci. Dále pak nabízí léčbu ze závislosti na návykových látkách a pomoc sociálně vyloučených při návratu do běžné společnosti anebo také na trh práce.
Dům na půl cesty Bójka usnadňuje mladým dospělým, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, vstup do života dospělých. Jedná se o službu, která poskytuje pomoc při realizaci životních cílů, zařizování osobního a sociálního zázemí a v neposlední řadě i v dosažení společenského uplatnění.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce hygienického zázemí pro dívky, tzn. WC, koupelny a přilehlé chodby, které jsou pro službu nutné.

Středisko křesťanské pomoci - Dům na půl cesty Bójka, Plzeň

Nadační příspěvek: 100 000 Kč

Nadační dar ve výši 100 000 Kč na rekonstrukci koupelny, wc a přilehlé chodby.

Kontaktní zaměstnanec Dagmar ŠKARECKÁ, SMP CZ (VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Středisko křesťanské pomoci, Rubešova 581/4, 326 00 Plzeň Email office@skp-plzen.cz Url www.skp.plzen.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.