Vinci

Život bez bariér, Nová Paka

Život bez bariér v Nové Pace pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy zdravotního postižení. Organizace vznikla v roce 2004 a od roku 2005 provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim k návratu do společnosti. Další činností sdružení je poskytování tří registrovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené a seniory Královéhradeckého a Libereckého kraje, konkrétně denního stacionáře, sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství zahrnujícího také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Život bez bariér, Nová Paka

Nadační příspěvek: 25 990 Kč

Finanční dar poskytnutý v červnu 2016 byl použit na zakoupení bubnové sekačky na trávu.

Kontaktní zaměstnanec Jan HORÁK (KASTT Česká republika, VINCI Energies) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Život bez bariér, Lomená 533, 509 01 Nová Paka Email info@zbb.cz Url www.zbb.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.