Vinci

Interaktivní dotykový monitor v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Domino

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a v obtížných životních situacích, formou sociálního ambulantního poradenství a formou terénních programů přímo v rodinách. Charita Most rovněž nabízí aktivizační programy pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, a děti z těchto rodin mohou docházet do charitních nízkoprahových zařízení s celodenním provozem.
Cílem projektu je zvýšit vzdělanost a celkový všestranný rozvoj dětí žijících v sociálně vyloučené lokalitě, a aby byla podpořena školní úspěšnost těchto dětí.

Charita Most

Nadační příspěvek: 76 000 Kč

Interaktivní dotykový monitor v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Domino

Kontaktní zaměstnanec Marián Zrasták Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Františka Malíka 956/16a, Most, 434 01 Url www.charita-most.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.