Vinci

IQ Roma servis, Brno

Činnost sdružení se zaměřuje na mapování a analýzu potřeb a zdrojů místních sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených osob, zejména Romů, a na vytváření podmínek a příležitostí k podpoře a zvyšování jejich občanských, sociálních, ekonomických, vzdělávacích a pracovních příležitostí a úspěchů. Základním pilířem činnosti je práce s klienty převážně ze sociálně vyloučených romských komunit. Záměrem je nabídnout soubor služeb podle potřeb konkrétních klientů nebo celých klientských rodin, abychom podpořili rodinu a její vnitřní vazby, protože stabilní rodina má větší potenciál čelit obtížným životním situacím a řešit je ve vzájemné spolupráci. Dlouhodobým cílem je podpora vzdělanosti a osobnostního rozvoje mladých Romů za podpory jejich rodin a komunitního prostředí.

IQ Roma servis, Brno

Nadační příspěvek: 232 938 Kč

Finační dar poskytnutý v prosinci 2011 byl použit na nákup dřevěných eurooken v rámci celkové rekonstrukce nového sídla Centra integračních služeb v Brně.

Kontaktní zaměstnanec Stanislav BEZDĚK (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email iqrs@iqrs.cz Url www.iqrs.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.