Vinci

Divadelní společnost K4 – Metráž, Praha

Divadelní společnost K4se od roku 2015 zaměřuje na sociální projekty v oblasti užitého umění a designu. V nízkoprahové pracovní dílně Metráž zaměstnává ženy ohrožené chudobou, bezdomovectvím, sociálním vyloučením, násilím a dalšími negativními jevy. Cílem projektu je ženám pomoci – poskytnout jim prostřednictvím tvořivé práce podporu, motivaci, know-how a možnost výdělku.
Ve spolupráci s českými designéry ženy navrhují a vyrábějí módu, módní doplňky a šperky určené k prodeji. Veškerý zisk z prodeje je investován zpět do projektu a podpory žen v souladu s principy sociálního podnikání.
Projekt má emancipační potenciál. Jeho smyslem je reintegrace žen v tísni do většinové společnosti a běžného života. Ženy, které jsou sociálně izolované, se potkávají s širokou veřejností, která je díky pracovním dovednostem dokáže ocenit a vnímat jako rovnocenné partnery.

Cílem projektu je podpořit rozvoj pracovních kompetencí cílové skupiny, a tím zvýšit jejich šance uplatnění na trhu práce, rozšířit portfolio činností, zajistit Metráži větší nezávislost na externích spolupracovnících a přesunout velkou část výrobního procesu šperků přímo do dílny, čímž bude zvýšena výnosnost z prodeje výrobků, což znamená i vyšší zisk pro ženy v tísni.

Divadelní společnost K4 - Metráž, Praha

Nadační příspěvek: 81 600 Kč

Nadační dar ve výši 81 600 Kč na vybavení šperkařské dílny.

Kontaktní zaměstnanec Anna JANOUŠKOVÁ, Cegelec (VINCI Energies) Zaměření projektu Pracovní začlenění Kontaktní údaje organizace Divadelní společnost K4, Soběslavská 27, 130 00 Praha 3 Email info@metrazdesign.cz Url http://metrazdesign.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.