Vinci

Caballinus, Praha

Caballinus provozuje hipoterapii, léčebnou metodu pomáhající po fyzické i psychické stránce znevýhodněným dětem, jejímž hlavním stimulem a rehabilitačním prvkem je pohyb koně, resp. jeho hřbetu v kroku, jež je velmi podobný lidské chůzi. Tuto službu poskytuje celoročně, a to buď ambulantně nebo formou intenzivních pobytů.

Dětským klientům (již od 2 měsíců věku) a jejich rodinám nabízí komplexní péči v oblasti motorické, psychické a sociální: hipoterapie, fyzioterapie, aktivity s využitím koní, canisterapie, psychologické konzultace, výtvarné aktivity a podobně. Cílem je ovlivnění psychomotorického vývoje dítěte tak, že je schopno maximálně využít motorických dovedností v rámci svého postižení. Tím se zvyšuje jeho integrace mezi zdravé děti.

Caballinus, Praha

Nadační příspěvek: 29 777 Kč

Dar ve výši 29 777 Kč na hiporehabilitační set a válec.

Kontaktní zaměstnanec Zdeněk Burda, SMP CZ / VINCI Construction Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace U Klubovny 911, 156 00 Praha-Zbraslav Email tereza.honcu@caballinus.cz Url www.caballinus.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.