Vinci

Tyflodrom, Praha

Tyflodrom je nezisková organizace, která zřídí a bude provozovat půjčovnu kompenzačních pomůcek, které lidé s postižením zraku potřebují při hledání a výkonu zaměstnání a zaměstnavatele podpoří při zaměstnávání osob se zrakovým postižením. Výstupem projektu bude vybavená půjčovna kompenzačních pomůcek, kterou budou bezplatně využívat osoby se zrakovým postižením v souvislosti s jejich uplatněním na trhu práce. Pomůcky budou sloužit také zaměstnavatelům v rámci jim nabízeného odborného poradenství a při vzdělávacích aktivitách. Proto budou do půjčovny zařazeny také pomůcky, které umožňují seznámit se s životem bez zraku hravou formou. Půjčovna se stane součástí ucelené koncepce podpory pracovního uplatnění osob se zrakovým postižením.

Tyflodrom, Praha

Nadační příspěvek: 98 180 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červenci 2013 byl použit na zakoupení kompenzačních pomůcek.

Kontaktní zaměstnanec Petra BARCALOVÁ (VINCI Park CZ) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email info@tyflodrom.cz Url www.tyflodrom.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.