Vinci

Handicap centrum Srdce, Poděbrady

Handicap centrum Srdce poskytuje služby lidem se zdravotním, převážně mentálním postižením v denním stacionáři, týdenním stacionáři, sociálně terapeutické dílně a podporovaném bydlení. Cílovou skupinu tvoří lidé s handicapem od 16 do 80 let věku, celková kapacita organizace je 90 klientů, kterou v současné době využívá 75 klientů. Posláním organizace je pomoci lidem se zdravotním postižením vést kvalitní a plnohodnotný život, umožnit jim maximální možný osobní rozvoj, zapojení do společenského života v regionu a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Handicap centrum Srdce, Podebrady

Nadační příspěvek: 320 720 Kč

Finančí příspěvek poskytnutý v červenci 2012 byl použit na doplnění celkové ceny pro nákup nového dodávkového automobilu Renault Trafic. Automobil slouží hlavně pro dopravu materiálů a výrobků chráněné dílny.

Kontaktní zaměstnanec Magdaléna DVOŘÁKOVÁ (SOLETANCHE Česká republika, VINCI Construction) Zaměření projektu Pracovní začlenění Email bydleni@hcsrdce.cz Url www.hcsrdce.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.