Vinci

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Svatý Kleofáš poskytuje mobilní specializovanou péči včetně odlehčovací služby a osobní asistence. Zároveň provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Hospicová péče sv. Kleofáše, Třeboň

Nadační příspěvek: 43 850 Kč

43 850 Kč na vybavení sesterny stoly, skříní a židlemi, na pořízení handsfree a košíků na léky, zdravotnický materiál a mikiny pro personál.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň Email barbora.potocka@kleofas.cz Url www.kleofas.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.