Vinci

P-centrum, Olomouc

P-centrum je nezisková organizace, která poskytuje služby z oblastí prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. Jedním z primárních cílů doléčování je, aby klient našel stálé a legální zaměstnání. Doléčovací centrum P-centra je zařízení, které je zaměřeno na klienty, kteří jsou po minimálně 3 měsíční pobytové léčbě závislosti na návykových látkách. Cílem programu doléčování je udržet změny, které proběhly během předchozí léčby a dále umožnit postupný přechod do běžného života. Program je 6-8 měsíční, většina klientů využívá i program chráněných bytů (jeden z nich je i v prostorách P-centra, Lafayettova). Klient si v průběhu programu hledá pracovní místo a posléze i své ubytování. Program je zaměřen i na praktické vědomosti při hledání práce, i na udržení klienta v práci.

P-centrum, Olomouc

Nadační příspěvek: 161 451 Kč

Finanční příspěvek poskytnutý v červenci 2012 byl použit na stavební úpravy dřevěné přístavby, zateplení stěn a opravu střechy.

Kontaktní zaměstnanec Jiří DOSTÁL (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Email p-centrum@p-centrum.cz Url www.p-centrum.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.