Vinci

Cesta domů, Praha

Cesta domů prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti a dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.

Péče je zaměřena na tišení bolesti a dalších závažných projevů, které provázejí nevyléčitelné nemoci a umírání, na podporu rodiny i nemocného tak, aby člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší, na rozloučení a mohl být doma.

Cesta domů, Praha

Nadační příspěvek: 43 869 Kč

Dar ve výši 43 869 Kč na pořízení tří iPadů a multifunkční tiskárny. To umožní pracovníkům poskytovat služby v distančním režimu a sdílet informace s kolegy.

Kontaktní zaměstnanec - Zaměření projektu Koronavirus Kontaktní údaje organizace Heleny Kočvarové 583/1, 140 00 Praha 4 - Michle Email info@cestadomu.cz Url www.cestadomu.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.