Vinci

David a Goliáš, Plzeň

Občanské sdružení David a Goliáš přináší přímou podporu hendikepovaným dětem a jejím rodičům, která spočívá v organizaci poznávacích, regeneračních a rehabilitačních pobytů.

Cílem projektu Oblázky pro Davida je zajištění rehabilitačních, zdravotních a jiných pomůcek pro hendikepované děti a jejich rodiny tak, aby nebyly vyloučeny z běžného způsobu života zdravých spoluobčanů a plnohodnotně se zařadily jak do běžného, kulturního i sportovního života, a to jako celek – rodina včetně hendikepovaného človíčka.

Projekt přispěje k zařazení hendikepovaných dětí a těch, co o ně pečují v domácí péči, jak do běžného, kulturního i sportovního života. Zejména je třeba nutně zvýšit jejich zařazení do zdravé společnosti prostřednictvím zdravotních a jiných pomůcek nezbytných třeba k tomu, aby hendikepovaný člověk „useděl, případně uležel“ delší dobu ve vozíku, kočárku, případně v tříkolce nebo v automobilu. Tyto nutné atributy mu nahrazují jeho nohy, potažmo celé tělo a možnost se pohybovat. Prodlouží se tak pobyt v prostřední mezi lidmi při běžných sportovních i kulturních akcích. Těmito pomůckami se odstraní bolesti, nevhodné postavení těla a lidé se budou moci věnovat aktivitám, aniž by je trápilo jakékoliv nepohodlí, chlad, mokro, otlaky, zima.

Tento projekt zcela vychází ze svého názvu Oblázky pro Davida a z duchu celého spolku, neboť oblázky jsou pomůcky pro „Davidy“ – hendikepované, kteří s těmito oblázky (pomůckami) porazí, byť jen na okamžik svého GOLIÁŠE, svoji nemoc.

David a Goliáš, Plzeň

Nadační příspěvek: 69 000 Kč

Finanční dar ve výši 69 000 Kč byl použit na nákup rehabilitačních, zdravotních a dalších pomůcek.

Kontaktní zaměstnanec Kateřina TREMLOVÁ (EUROVIA) Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Občanské sdružení DAVID A GOLIÁŠ, Kralovická 35, 323 00 Plzeň Email info@davidagolias.cz Url www.davidagolias.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.