Vinci

Sdružení SOS dětských vesniček, Brno

Cílem projektu je důkladná příprava dospívajících na vstup do samostatného života, integraci do společnosti. Cíle je dosaženo díky vzdělávacímu programu, který zahrnuje jak sociálně-ekonomické a společenské znalosti a dovednosti (finanční gramotnost, jednání s úřady, hledání a příprava na zaměstnání apod., pracovní zkušenosti), tak také preventivní programy proti sociálnímu vyloučení (závislosti, společenská pravidla, seberealizace a schopnost postarat se o sebe). V této přípravě je nezbytná aktivita v rámci sociálního prostředí, schopnost komunikovat a řídit se principy občanského života. Součástí přípravy je i přebírání odpovědnosti za bydlení v rámci Komunity, v polozávislém bydlení a později ve vlastním. Projekt rozvíjí osobnost jedince i soužití a vzájemnou komunikaci v obci, ve společnosti s dlouhodobým, pozitivním a širokým dopadem na společnost i nově rozvíjený rodinný život.

Sdružení SOS dětských vesniček, Brno

Nadační příspěvek: 100 000 Kč

Finanční dar poskytnutý v červenci 2011 byl použit na nákup nábytku a dalšího dovybavení Komunity mládeže v Brně.

Kontaktní zaměstnanec Jaroslav KALINA (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Žít společně Email svatava.marsalova@sos-vesnicky.cz Url www.sos-vesnicky.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.