Vinci

Statek Vlčkovice, Neustupov

Statek Vlčkovice realizuje službu sociálního bydlení pro osoby ze Středočeského kraje v aktuální bytové nouzi, kterým z různých důvodů chybí kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení či jsou na trhu s bydlením diskriminování. Jedná se nejčastěji o mladé rodiny s dětmi. Snaží se zlepšit podmínky svých nájemníků a to jak poskytováním poradenství v oblastech bydlení, výchovy dětí, dluhového poradenství apod., tak zlepšováním prostředí pro bydlení přímo na statku ve Vlčkovicích. Snahou společnosti je podporovat v průběhu poskytování služby sociálního bydlení nájemníky k samostatnému životu, aby se po ukončení sociálního bydlení (3 roky) zvládli začlenit do běžného života a nadále nepotřebovali služby dalších NNO či státní správy.

Statek plný života – Sociální bydlení na statku ve Vlčkovicích, Neustupov

Nadační příspěvek: 60 583 Kč

Finanční dar poskytnutý v červnu 2015 byl použit na vybudování samostatného vchodu k sociálním bytům, který bude ústit do nájemního dvora.

Kontaktní zaměstnanec Barbora DUBSKÁ (SMP CZ, VINCI Construction) Zaměření projektu Přístup k bydlení Kontaktní údaje organizace Statek Vlčkovice, Neustupov – Vlčkovice 1, okres Benešov, 257 03 Email ops@statekvlckovice.cz Url www.statekvlckovice.cz
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.