Vinci

Osvěta, Praha

Aktivity spolku Osvěta – výtvarné a šicí dílny, pohybového centra – propojuje autorská metodika Larisy Ruzjakové, která má dlouholetou praxi v práci se zrakově postiženými dětmi, a která vyvíjí hapticko-taktilní hračky a pomůcky pro zrakově postižené děti, které jsou využívány ve výtvarné dílně i pohybovém centru.

Cílem projektu je vybudovat prostor, kde se budou moci děti se zrakovým a kombinovaným postižením beze strachu pohybovat, bezpečně poznávat okolní prostředí a smysluplně trávit volný čas. Aktivity budou probíhat ve speciálně upraveném prostředí a se speciálními pomůckami zhotovenými v šicí dílně spolku.

Osvěta, Praha

Nadační příspěvek: 96 446 Kč

Nadační příspěvek ve výši 96 446 Kč na vybavení pohybového centra pro děti se zrakovým hendikepem.

Kontaktní zaměstnanec Irena KUBINOVÁ, PRŮMSTAV a Michal KUŽNÍK, SMP CZ / VINCI Construction Zaměření projektu Mládež a občanství, začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Bronzová 2012/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Email larissaruzyak@seznam.cz Url www.facebook.com/osvetazs
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.