Vinci

Benediktus, Modletín

ARCHA Benediktus pečuje o osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením. Poskytuje denní služby, chráněné dílny a bydlení. V komunitě je cca 18 klientů, z nich 6 je bydlících. Organizace působí v oblasti rozvoje, vzdělání společnosti v jejím okolí formou pořádání akcí pro veřejnost, programů pro školy atd. Obnovuje a vrací do života zničené a opuštěné objekty, obnovuje kulturní a místní zvyklosti.

Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalých lázní, který bude sloužit jako zázemí sociálně-terapeutických a chráněných dílen pro členy komunity.

Benediktus, Modletín

Nadační příspěvek: 94 300 Kč

Dar ve výši 94 300 Kč na obnovu podkroví na sociálně-terapeutickou dílnu a zázemí pro asistenty.

Kontaktní zaměstnanec Jarmila MATOUŠKOVÁ, EUROVIA CS Zaměření projektu Začlenění do společnosti Kontaktní údaje organizace Klášterní 60, 583 01 Chotěboř Email radka.soukalova@benediktus.org Url www.benediktus.org
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.