Vinci

Armáda spásy, farma Strahovice

Farma Strahovice je jedním z projektů Armády spásy v Opavě. Poskytuje hospodářské činnosti, v případě potřeby stavební a výrobní činnosti zaměřené na malovýrobu peletek – převážně pro vlastní vytápění hlavní budovy. Dále se zabývá chovem hospodářských zvířat – ovce, kozy, prasata, slepice, drůbež a poskytuje činnosti pro výkon sociální služby sociální rehabilitace pro nácvik, zdokonalení či udržení pracovních dovedností a návyků pro uživatele azylového domu – osoby v krizi – pro větší uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt má za cíl nabízet jednoduché pracovní činnosti na farmě, v živočišné, rostlinné a výrobní činnosti, a přispívat tak k znovuzískání pracovních návyků u osob dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž počet v lokalitě neustále roste.

Vytvořením provozovny a stavby obchůdku vzniknou dvě pracovní místa. Jedno pro výrobu a zpracování sýrů a mléčných výrobků, druhé pro vedení této činnosti, prodej a marketing.

Cílem tohoto obchodu je nabízet kvalitní lokální potraviny místní komunitě a prostřednictvím kontaktu s ní také zlepšit pohled na dlouhodobě nezaměstnané, kteří v něm získají pracovní uplatnění.

Armáda spásy, farma Strahovice

Nadační příspěvek: 50 000 Kč

Finanční dar ve výši ve výši 50 000 Kč byl použit na stavební materiál na vybudování krámku.

Kontaktní zaměstnanec Stanislav BEZDĚK (PRŮMSTAV, VINCI Construction) Zaměření projektu Přístup k práci Kontaktní údaje organizace Amáda spásy v České republice, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky Email Jakub_Roun@czh.salvationarmy.org Url http://armadaspasy.cz/pobocky/opava/farma-strahovice/
© Nadace Vinci 2024
>
Create by: TRE.CZ s.r.o.